TIme2Care staat voor

Het team

We staan voor een samenleving die de uitdagingen van individualisering, vergrijzing, de economische crisis en de druk op ons welvaartsmodel aanpakt en op vernieuwende manieren ombuigt naar opportuniteiten.

Time2care stelt overheden, organisaties en bedrijven in staat om de actieve bijdrage van burgers te waarderen. Via de zorgmunt versterken mensen hun talenten en kunnen die inzetten voor elkaar, voor de buurt en de gemeenschap.

Voor elk concreet project zet time2care partnerships op met de betrokken maatschappelijke spelers. Samen bouwen we zo aan ‘zorgzame samenleving’.

Mensen en gemeenschappen versterken en verbinden is onze kernopdracht.

TIME 2 Care team

Het team

Time2care is een coöperatie van 4 professionals die vanuit een diepe betrokkenheid met actuele sociaal-economische thema’s hun kennis, vaardigheden en netwerk samenbrengen

Van links naar rechts: Igor Byttebier - Suzy Maes - Rob van Hilten - Kris Van der Velpen